Để trở Thành một thợ sửa ô tô sao mà khó thế

Tôi năm nay tròn 30 tuổi, đã vợ và một cậu con trai kháu khỉnh hơn 3 tuổi. đáng ra tới cái tuổi 30 này con người ta phải mang cáichậm tiến độ ổn định về mặt kinh tế, nghề nghiệp nhưng với tôi thì chưa vẫn chưa mang gì gọi là ổn định cả. số đông đều rất mông lung, hợt hời. Cũng vì kinh tế mà tôi đã phải từ Hà Nội vào Sài Gòn làm buôn bán tự do theo nghiệp bên nhà vợ, thu nhập cũng gọi là ổn.

Tiếp tục đọc