Học sửa chữa điện tử ra làm gì? ở đâu?

Lượng người theo học sửa chữa điện tử đang phải chăng hơn phần lớn so nhu cầu của xã hội. Trong khi ấy 1 báo cáo về nhu cầu lao động vừa qua thì nhu cầu về lao động trong lĩnh vực điện – điện tử chiếm hơn 50% tổng nhu cầu. bởi thế lao động trong lĩnh vực điện – điện tử đang nằm trong danh sách những ngành nghề thiếu nhân lực trầm trọng. Tiếp tục đọc