Trường Trung Cấp nghề Thanh Xuân

Trường trung cấp nghề Thanh Xuân thành lập vào năm 1991 và là một trong những trường dạy nghề hàng đầu tại khu vực phía Bắc. Tiếp tục đọc